TV-inspektion

KLOAK-TV


Vi råder over inspektionsudstyr, som gør os i stand til at tage fotos og optage video af kloakledninger og -stikledninger.


Vi kan inspicere kloakledninger i dimensioner fra ø 32-300 mm.


En tv-inspektion er ofte nødvendig at få foretaget ifbm. rotteforekomst og ved øvrige skader på kloakken, som kræves dokumenteret over for eksempelvis forsikringsselskaberne. 


Inspektionsudstyret anvendes også ved udførelse af punktreparationer og strømpeforinger samt ved åbning af grenrør, både for at følge arbejdsprocessen, men også for at kvalitetskontrollere det udførte arbejde.

102
8
101
6

ROTTEFOREKOMST


Rotter færdes i kloakken og lever af vores efterladenskaber.


De er vanskelige at udrydde og vil ofte komme til syne, når der er utætheder og brud på kloakledninger og i brønde.


Ved observation af rotter og spor efter rotteaktivitet, har man pligt til at kontakte den lokale rottebekæmper.


Vi kan være behjælpelige med at konstatere, hvorfra i kloakken rotter har skaffet sig adgang til terræn, hulmur mv.

ROTTESPÆRRER


En rottespærre fungerer ved at lukke af for adgangen til det enkelte kloaksystem.

Den monteres i rensebrønden, hvorved rotter hindres adgang, som det fremgår af illustrationen.


Vi anvender kun de bedste og VA-godkendte rottespærrer på markedet og vi er i besiddelse af det påkrævede certifikat til montering og servicering af rottespærrer.