Kloakering
IMG_1177
IMG_1174
IMG_1171

KLOAKERING


Vi udfører kloakering ifbm. nybyggeri og renovering. Vi har igennem de seneste 30 år udført kloakarbejde af enhver art og har dermed stor erfaring i at renovere på bestående kloaksystemer.


Ved nyanlæg projekterer vi selv placering af ledninger og brønde på en måde så rørføringen bliver mest hensigtsmæssig mht. renholdelse og rensningsmuligheder. IMG_3023
IMG_3024
IMG_3050
IMG_3049
IMG_3047
IMG_2802
IMG_2803
IMG_2797
IMG_2801
IMG_2799
IMG_2804

UDSKILLERE


Vi etablerer også olie- og fedtudskillere, hvor dette er påkrævet og har således udført mange af sådanne anlæg gennem tiden. Vi tager os af hele projektet fra start til slut, hvad angår dimensionering, myndighedskontakt, ansøgning og færdigmelding.