Strømpeforing

STRØMPEFORING AF KLOAKLEDNINGER


Vi kan udføre strømpeforing af ledninger i en dimension fra ø 75-300 mm.


Ved strømpeforing lægges en strømpe inden i den eksisterende kloakledning, hvorved der dannes en ny rørvæg, som er yderst holdbar og med en lang levetid på over 50 år.


Med denne løsning undgår man fordyrende opbrydning af gulve eller opgravning af vej- og belægningsarealer, hvilket kan være både ressource- og tidsbesparende i de tilfælde, hvor opgravning vil være en besværlig opgave.


Strømpeforing anvendes oftest i ældre kloakledninger bestående af ler eller beton, hvor strømpeforingen har til formål at gøre kloakledningen tæt og funktionsdygtig efter en skade.


Metoden er hurtig, hvorfor vi som oftest er færdige med selve strømpeforing inden for en enkelt dag. Kemikalierne er ligeledes uden lugtgener.

1
2
4
5
7
9
11
12
13
15

GRENRØRSÅBNING


Vi kan udføre åbning af grenrør i en dimension fra ø 100-150 mm.


Ved åbning af grenrør eller stikåbninger, som det også kaldes, fræser man hul i strømpeforingen vha. cutterudstyr på det sted, hvor der inden strømpeforingen har været en pågrening, således at der atter er gennemløb fra stikledningen, som ellers ville forblive afblændet.


I visse tilfælde har strømpeforingen også til formål netop at afblænde en stikledning, som ikke længere er i brug. I så fald undlader vi blot at foretage grenåbningen.


Ofte vil man også kunne nøjes med at foretage en punktrenovering af området omkring grenrøret, for at lukke en "død" stikledning.


Se videoerne nedenfor, hvor der foretages en grenrørsåbning......