Nedsivning

NEDSIVNING AF SPILDEVAND


Vi udfører etablering af nedsivningsanlæg til håndtering af spildevand fra landejendomme.


Vi anvender de mest anderkendte produkter på markedet og forestår ansøgnings-, tegnings- og færdigmeldingsarbejdet i forbindelse hermed.NEDSIVNING AF REGNVAND


Vi udfører også etablering af anlæg til regnvandsnedsivning, som ofte bliver etableret ifbm. separatkloakering, hvor vi adskiller kloakkens regn- og spildevandsledninger.